Uchwała Nr VIII/73/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Doraźnej Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywizacji Rynku Pracy

Uchwała Nr VIII/74/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2011 rok

Uchwała Nr VIII/75/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie

Uchwała Nr VIII/76/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół w Gródkach na oddanie w dzierżawę części działki nr 79/20 obręb Gródki gmina Płośnica

Uchwała Nr VIII/77/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę działki nr 278 o pow. 21,3900 ha, obręb Komorniki gmina Działdowo, stanowiącej własność  Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr VIII/78/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami działek 299/7 o pow. 96,38 ha i 304 o pow. 2,36 ha, obręb Sarnowo gmina Kozłowo, powiat nidzicki, stanowiących własność Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr VIII/79/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr VIII/80/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Płośnica

Uchwała Nr VIII/81/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"

Uchwała Nr VIII/82/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Działdowo

Uchwała Nr VIII/83/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Lidzbark

Uchwała Nr VIII/84/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rybno

Uchwała Nr VIII/85/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji

Uchwała Nr VIII/86/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2011 - 2018

Uchwała Nr VIII/87/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2011