Uchwała Nr VII/64/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010

Uchwała Nr VII/65/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Działdowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za rok 2010

Uchwała Nr VII/66/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/172/09 Rady Powiatu Działowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie polityki oświatowej Powiatu Działdowskiego w latach 2009 - 2015

Uchwała Nr VII/67/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie zwiększenia i przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2011 rok

Uchwała Nr VII/68/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Płośnica

Uchwała Nr VII/69/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2011 - 2018

Uchwała Nr VII/70/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2011

Uchwała Nr VII/71/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr VII/72/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. rozwoju gospodarczego i aktywizacji rynku pracy