Uchwała Nr V/39/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 marca 2011 roku
w sprawie objęcia mandatu przez radnego

Uchwała Nr V/40/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 marca 2011 roku
w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych Powiatu Działdowskiego, określenie źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych

Uchwała Nr V/41/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 marca 2011 roku
w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Działdowskiego rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2010

Uchwała Nr V/42/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 marca 2011 roku
w sprawie delegowania dwóch radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Uchwała Nr V/43/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 marca 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie

Uchwała Nr V/44/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 marca 2011 roku
w sprawie powołania członka Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr V/45/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 marca 2011 roku
w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr V/46/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 marca 2011 roku
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Doraźnej komisji do Opracowania Zmiany Statutu Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr V/47/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 marca 2011 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rybno

Uchwała Nr V/48/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 marca 2011 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rybno

Uchwała Nr V/49/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 marca 2011 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Lidzbark

Uchwała Nr V/50/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 marca 2011 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Lidzbark

Uchwała Nr V/51/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 marca 2011 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Działdowo

Uchwała Nr V/52/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 marca 2011 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Uchwała Nr V/53/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 marca 2011 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Płośnica

Uchwała Nr V/54/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 marca 2011 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"

Uchwała Nr V/55/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 marca 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2011 - 2018

Uchwała Nr V/56/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 marca 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2011