Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 2 marca 2011 roku
w sprawie objęcia mandatów przez radnych

Uchwała Nr IV/29/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 2 marca 2011 roku
w sprawie wygaśnięcie mandatu radnego

Uchwała Nr IV/30/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 2 marca 2011 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, obowiązków zawodnika pobierającego stypendium oraz skutków ich niewykorzystania

Uchwała Nr IV/31/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 2 marca 2011 roku
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

Uchwała Nr IV/32/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 2 marca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr IV/33/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 2 marca 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie

Uchwała Nr IV/34/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 2 marca 2011 roku
w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr IV/35/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 2 marca 2011 roku
w sprawie powołania członków Komisji Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu Rady Powiatu Działdowskiego oraz członka Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr IV/36/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 2 marca 2011 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie kultury i kultury fizycznej innym jednostkom samorządu terytorialnego

Uchwała Nr IV/37/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 2 marca 2011 roku
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Działdowskim

Uchwała Nr IV/38/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 2 marca 2011 roku
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2011 rok