Uchwała Nr III/19/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Stałych Rady Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr III/20/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie wyboru delegata Powiatu Działdowskiego do Związku Powiatów Polskich

Uchwała Nr III/21/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie powołania Doraźnej Komisji do Opracowania Zmiany Statutu Powiatu Działdowskiego, określenia jego składu osobowego

Uchwała Nr III/22/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie

Uchwała Nr III/23/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2010

Uchwała Nr III/24/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010

Uchwała Nr III/25/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie utworzenia ydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych Powiatu Działdowskiego, określenie źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych

Uchwała Nr III/26/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2011 - 2018

Uchwała Nr III/27/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie budżetu powiatu działdowskiego na rok 2011