Uchwała Nr II/6/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 grudnia 2010 roku
w sprawie wygaśnięcie mandatu radnego

Uchwała Nr II/7/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 grudnia 2010 roku
w sprawie wygaśnięcie mandatu radnego

Uchwała Nr II/8/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 grudnia 2010 roku
w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr II/9/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 grudnia 2010 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr II/10/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 grudnia 2010 roku
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie, ustalenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu Działdowskiego w jej składzie oraz ich wyboru

Uchwała Nr II/11/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 grudnia 2010 roku
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego upoważnionego do wydawania poleceń wyjazdów służbowych Przewodniczącemu Rady

Uchwała Nr II/12/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 grudnia 2010 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Działdowskiego

Uchwała Nr II/13/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 grudnia 2010 roku
w sprawie określenia zadań i wysokości Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2010 rok

Uchwała Nr II/14/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 grudnia 2010 roku
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok

Uchwała Nr II/15/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 grudnia 2010 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu

Uchwała Nr II/16/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 grudnia 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/90/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Działdowskiego do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy"

Uchwała Nr II/17/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 grudnia 2010 roku
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji

Uchwała Nr II/18/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 grudnia 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2010