Uchwała Nr I/1/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 2 grudnia 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr I/2/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 2 grudnia 2010 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr I/3/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 2 grudnia 2010 roku
w sprawie wyboru Starosty Działdowskiego

Uchwała Nr I/4/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 2 grudnia 2010 roku
w sprawie wyboru Wicestarosty Działdowskiego

Uchwała Nr I/5/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 2 grudnia 2010 roku
w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Działdowskiego