Uchwała Nr XXXII/270/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 września 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie, uchwalonych przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Uchwała Nr XXXII/271/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 września 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Lidzbark

Uchwała Nr XXXII/272/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 września 2010 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXII/273/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 września 2010 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Działdowo

Uchwała Nr XXXII/274/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 września 2010 roku
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Działdowskiemu oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

Uchwała Nr XXXII/275/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 września 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2010