ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo

Anna Rogalska
tel. 0-23 697 5972