Uchwała Nr XXVI/209/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie przyjęcia stanowiska Doraźnej Komisji d.s. Realizacji Strategicznej Inwestycji Powiatu Działdowskiego w sprawie przyczyn znacznego bezrobocia w Powiecie Działdowskim oraz sposobów jego ograniczenia

Uchwała Nr XXVI/210/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, od Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno - Drogowych Spółka z o.o. w Działdowie z siedzibą przy ul. Lidzbarskiej 31, na rzecz powiatowego zasobu nieruchomości, budynku garażowo - warsztatowego przy ul. Lidzbarskiej 31 w Działdowie, na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie

Uchwała Nr XXVI/211/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Działdowskiego oraz Doraźnej Komisji ds. Realizacji Strategicznych Inwestycji Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XXVI/212/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2009

Uchwała Nr XXVI/213/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009