Uchwała Nr XXIV/196/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 października 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie i wniesienie udziału w postaci środków finansowych na powiększenie kapitału Funduszu Pożyczkowego Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. służącego łagodzeniu problemów rynku pracy na terenie Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XXIV/197/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 października 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2009

Uchwała Nr XXIV/198/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 października 2009 roku
w sprawie zwiększenia i przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2009 rok

Uchwała Nr XXIV/199/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 października 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 83/00 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 31 marca 2000 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu działdowskiego, przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu oraz udzielania bonifikat zmienionej uchwałą Nr XXI/123/00 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 grudnia 2000 roku oraz uchwałą Nr XVI/111/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 14 kwietnia 2004 roku