Uchwała Nr XXIII/188/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 września 2009 roku
w sprawie odpowiedzi na skargę Pani Jolanty Dzioba na uchwałę nr XXII/173/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne na terenie powiatu działdowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Uchwała Nr XXIII/189/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 września 2009 roku
w sprawie wyrażenia opinii odnośnie ograniczenia działalności Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie

Uchwała Nr XXIII/190/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 września 2009 roku
w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy

Uchwała Nr XXIII/191/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 września 2009 roku
w sprawie likwidacji internatu przy Zespole Szkół w Gródkach

Uchwała Nr XXIII/192/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 września 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/178/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu w latach 2009, 2010 i 2011 pt. "Edukacja zawodowa naszą przyszłością - uczyć i kształcić lepiej" w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

Uchwała Nr XXIII/193/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 września 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Grybów

Uchwała Nr XXIII/194/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 września 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2009

Uchwała Nr XXIII/195/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 września 2009 roku
w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Rybno dotyczącego przekazania zadania polegającego na utworzeniu i prowadzeniu szkoły ponadgimnazjalnej