Uchwała Nr XVIII/139/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 listopada 2008 roku
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

Uchwała Nr XVIII/140/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 listopada 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2008

Uchwała Nr XVIII/141/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 listopada 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Księży Dwór numerami działek: 1/11, 610/1, 610/2 i 622/1 do powiatowego zasobu nieruchomości

Uchwała Nr XVIII/142/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 listopada 2008 roku
w sprawie przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2008 rok