Uchwała Nr XVII/136/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie zwiększenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2008 rok

Uchwała Nr XVII/137/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumień dotyczących budowy wiaduktów drogowych w ciągu dróg powiatowych nad linią kolejową E65

Uchwała Nr XVII/138/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Powiatu Działdowskiego do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia