Uchwała Nr XVI/129/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 września 2008 roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Działdowie, do których stosuje się zasady wynagradzania określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.)

Uchwała Nr XVI/130/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 września 2008 roku
w sprawie nabycia nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości w formie darowizny

Uchwała Nr XVI/131/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 września 2008 roku
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Działdowie

Uchwała Nr XVI/132/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 września 2008 roku
w sprawie przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2008 rok

Uchwała Nr XVI/133/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 września 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2008

Uchwała Nr XVI/134/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 września 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumień dotyczących budowy wiaduktów kolejowych w km:
a) 146,011 linii kolejowej E65 (dr pow. nr 1365N Działdowo - Kurki - Łążek)
b) 161,390 linii kolejowej E65 (dr pow. nr 1373N Gralewo - Filice)
c) 152,843 linii kolejowej E65 (dr pow. nr 1288N Płośnica - Burkat)
d) 168,809 linii kolejowej E65 (dr pow. nr 1255N Tuczki - Gródki)

Uchwała Nr XVI/135/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 września 2008 roku
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie