Uchwała Nr XII/86/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XII/87/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie delegowania dwóch radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Uchwała Nr XII/88/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie

Uchwała Nr XII/89/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie, do których stosuje się zasady wynagradzania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego

Uchwała Nr XII/90/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie przystąpienia Powiatu Działdowskiego do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy"

Uchwała Nr XII/91/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie, ustalenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu Działdowskiego w jej składzie oraz ich wyboru

Uchwała Nr XII/92/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie uchwalonych przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Uchwała Nr XII/93/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowej rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnienia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Działdowski, w stosunku do których stosuje się zasady wynagrodzenia określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w spawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 roku, Nr 146, poz. 1222)

Uchwała Nr XII/94/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XII/95/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2008 roku

Uchwała Nr XII/96/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2008 - 2013"

Uchwała Nr XII/97/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XII/98/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego