Uchwała Nr XI/71/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku
w sprawie wydatków budżetowych,  których niezrealizowane planowanie kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007

Uchwała Nr XI/72/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku
w sprawie przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2007 rok

Uchwała Nr XI/73/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XI/74/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Doraźnej Komisji ds. Realizacji Strategicznych Inwestycji Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XI/75/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku
w sprawie uchwalenia Rocznego programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi

Uchwała Nr XI/76/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku
w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne na terenie powiatu działdowskiego

Uchwała Nr XI/77/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku
w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XI/78/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XI/79/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2007

Uchwała Nr XI/80/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu powiatu działdowskiego na rok 2008

Uchwała Nr XI/81/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku
w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka zarządu

Uchwała Nr XI/82/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku
w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XI/83/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku
w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XI/84/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku
w sprawie powołania członka Komisji Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu

Uchwała Nr XI/85/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku
w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego