Uchwała Nr IX/63/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 września 2007 roku
w sprawie stanowiska Rady Powiatu Działdowskiego dotyczącego stabilizacji rynku żywca wieprzowego

Uchwała Nr IX/64/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 września 2007 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2007

Uchwała Nr IX/65/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 września 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Doraźnej Komisji ds. Realizacji Strategicznych Inwestycji Powiatu Działdowskiego