Uchwała Nr VII/53/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23 sierpnia 2007 roku
w sprawie Powołania Doraźnej Komisji ds. Realizacji Strategicznych Inwestycji Powiatu Działdowskiego