Uchwała Nr IV/26/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 marca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr IV/27/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 marca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2006 rok

Uchwała Nr IV/28/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 marca 2007 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2006 rok

Uchwała Nr IV/29/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 marca 2007 roku
w sprawie wyboru delegata Powiatu Działdowskiego do Związku Powiatów Polskich

Uchwała Nr IV/30/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 marca 2007 roku
w sprawie ustalenia zadań, na które przeznacza się powiatowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Uchwała Nr IV/31/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 marca 2007 roku
w sprawie zmian uchwały Nr XXIV/191/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Działdowie

Uchwała Nr IV/32/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 marca 2007 roku
w sprawie utworzenia Liceum Uzupełniającego w Zespole Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

Uchwała Nr IV/33/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 marca 2007 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2007

Uchwała Nr IV/34/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 marca 2007 roku
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań w 2007 roku

Uchwała Nr IV/35/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 marca 2007 roku
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego do wykonywania obowiązków określonych w ustawie z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów

Uchwała Nr IV/36/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 marca 2007 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Działdowskiego

Uchwała Nr IV/37/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 marca 2007 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdoiwe