Uchwała Nr III/15/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie stwierdzenia objęcia mandatu radnego przez Jana Kowalskiego kandydata z listy wyborczej Nr 6 Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD+SDLP+PD+UP Lewica i Demokraci w Radzie Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr III/16/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie powołania radnego do składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr III/17/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr III/18/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Stałych Rady Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr III/19/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie delegowania dwóch radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w związku z wygaśnięciem mandatu radnego

Uchwała Nr III/20/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi

Uchwała Nr III/21/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr III/22/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie dotacji celowej dla Działdowskiego Centrum "CARITAS" im. Abp. A.J. Nowowiejskiego w Działdowie

Uchwała Nr III/23/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2006

Uchwała Nr III/24/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006

Uchwała Nr III/25/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie budżetu powiatu działdowskiego na rok 2007