Uchwała Nr II/6/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 12 grudnia 2006 roku
w sprawie wygaśnięcie mandatu radnego

Uchwała Nr II/7/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 12 grudnia 2006 roku
w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Powiatu Działdowskiego na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

Uchwała Nr II/8/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 12 grudnia 2006 roku
w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr II/9/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 12 grudnia 2006 roku
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie, ustalenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu Działdowskiego w jej składzie oraz ich wyboru

Uchwała Nr II/10/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 12 grudnia 2006 roku
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego upoważnionego do wydawania poleceń wyjazdów służbowych Przewodniczącej Rady

Uchwała Nr II/11/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 12 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Działdowskiego

Uchwała Nr II/12/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 12 grudnia 2006 roku
w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu Działdowskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Uchwała Nr II/13/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 12 grudnia 2006 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2006

Uchwała Nr II/14/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 12 grudnia 2006 roku
w sprawie stanowiska Rady Powiatu Działdowskiego dotyczącego rocznicy 25-lecia wprowadzenia stanu wojennego