Uchwała Nr I/1/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 listopada 2006 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr I/2/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 listopada 2006 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr I/3/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 listopada 2006 roku
w sprawie wyboru Starosty Działdowskiego

Uchwała Nr I/4/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 listopada 2006 roku
w sprawie wyboru Wicestarosty Działdowskiego

Uchwała Nr I/5/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 listopada 2006 roku
w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Działdowskiego