Obwieszczenie

powiatowej komisji wyborczej w działdowie

z dnia 10 listopada 2006 roku

 

 

o skreśleniu nazwiska kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych w wyborach do rady Powiatu Działdowskiego zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku

 

Na postawie art. 110 ust. 4  ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1547 ze zm.) Powiatowa Komisja Wyborcza informuje, że:

 

 

Stanisław MARKOWSKI – został skreślony z zarejestrowanej w Okręgu Nr 4 Listy Nr 19 KWW SAMORZĄD 2006 na radnych w wyborach do Rady Powiatu Działdowskiego zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku – wskutek złożenia oświadczenia na piśmie o wycofaniu zgody na kandydowanie.

 

 

 

 

                                                                     Przewodniczący

                                                        Powiatowej Komisji Wyborczej

                                                                     w Działdowie

 

                                                              (-) Artur Andrysewicz