OBWIESZCZENIE

POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DZIAŁDOWIE

z dnia 27 października 2006 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz o grupach list

w wyborach do Rady Powiatu Działdowskiego

zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 142, w związku z art. 64la ust. 5 oraz art. 109 ust. 5, ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr.17, poz.128, Nr 34. poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) Powiatowa Komisja Wyborcza w Działdowie podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz o grupach list.

W okręgach wyborczych zarejestrowano następujące listy kandydatów:

 

Okręg Nr 1

Lista nr 2 – KW LIGA POLSKICH RODZIN

1.

PSZENNY Sławomir, lat 25, zam. Działdowo

2.

KUROWSKI Grzegorz, lat 25, zam. Działdowo

3.

WIŚNIEWSKA Grażyna, lat 45, zam. Działdowo

4.

KOWALSKI Józef, lat 46, zam. Działdowo

5.

CENDROWSKI Jerzy, lat 48, zam. Działdowo

Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1.

AURAST Krzysztof Stanisław, lat 49, zam. Działdowo

2.

MIŁOCKI Mariusz Waldemar, lat 47, zam. Działdowo

3.

SZYMAŃSKI Alfons, lat 56, zam. Działdowo

4.

BRANDT Marian Bogdan, lat 43, zam. Działdowo

5.

BORKOWSKI Daniel, lat 29, zam. Działdowo

6.

FORCZEWSKI Piotr Paweł, lat 31, zam. Działdowo

7.

CICHOŃSKA Janina, lat 55, zam. Działdowo

Lista nr 5 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1.

UMIŃSKI Tadeusz Stanisław, lat 56, zam. Działdowo

2.

ZWIERZ Jarosław Henryk, lat 44, zam. Działdowo

3.

KWIATKOWSKA Jadwiga, lat 51, zam. Działdowo

4.

DZENIS Cezary Romuald, lat 47, zam. Działdowo

5.

FALBA Ireneusz, lat 45, zam. Działdowo

6.

KARCZEWSKI Sławomir Grzegorz, lat 40, zam. Działdowo

7.

OSTROWSKI Witold, lat 39, zam. Działdowo

8.

KASZUBSKI Grzegorz, lat 48, zam. Działdowo

9.

ŻARSKI Jan, lat 55, zam. Działdowo

10.

SAFARYN Maria Jolanta, lat 47, zam. Działdowo

Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI

1.

KORDECKI Kazimierz, lat 56, zam. Działdowo

2.

SPYCHALSKI Józef, lat 62, zam. Działdowo

3.

GUTKOWSKI Sławomir, lat 27, zam. Działdowo

4.

OSTROWSKI Zbigniew Józef, lat 74, zam. Działdowo

5.

KRZYŻEWSKI Bogusław, lat 48, zam. Działdowo

6.

KORONA Jan Ryszard, lat 52, zam. Działdowo

7.

PRZYBYSZEWSKI Henryk Paweł, lat 59, zam. Działdowo

Lista nr 7 – KW SAMOOBRONA RP

1.

KŁOSOWSKI Piotr, lat 52, zam. Działdowo

2.

ŚNIEGOCKI Tomasz, lat 40, zam. Działdowo

3.

DEMBIŃSKI Klaus, lat 61, zam. Działdowo

4.

SZULC Iwona, lat 34, zam. Działdowo

5.

KOTKOWSKA Krystyna Teresa, lat 56, zam. Działdowo

6.

MILEWSKA Urszula, lat 56, zam. Działdowo

7.

MIZURA Alicja, lat 51, zam. Działdowo

8.

OBRĘBSKI Paweł, lat 27, zam. Działdowo

Lista nr 17 – KWW S "UL"

1.

MACIĄGOWSKI Kamil Józef, lat 56, zam. Działdowo

2.

MAŁACHOWSKI Grzegorz, lat 49, zam. Działdowo

3.

SZACHERSKI Zenon, lat 57, zam. Działdowo

4.

GRZELA Jerzy Marian, lat 50, zam. Malinowo

5.

MOSZCZYŃSKA Maria Barbara, lat 53, zam. Działdowo

6.

BEDRA Jan, lat 60, zam. Działdowo

7.

SAWICKI Izydor Waldemar, lat 59, zam. Działdowo

Lista nr 18 – KWW BLOK BEZPARTYJNO-LUDOWY

1.

WALENTYNOWICZ Jerzy Waldemar, lat 58, zam. Działdowo

2.

HENSEL Joanna Maria, lat 53, zam. Działdowo

3.

KULPA Barbara, lat 59, zam. Działdowo

4.

ROMSICKI Tadeusz, lat 66, zam. Działdowo

5.

SOBIECH Antoni Wojciech, lat 49, zam. Działdowo

6.

NOWAKOWSKI Aleksander Paweł, lat 38, zam. Działdowo

7.

OMAN Michał, lat 22, zam. Działdowo

8.

ŻUJEWSKI Henryk, lat 66, zam. Działdowo

9.

MARCZAK Jerzy, lat 53, zam. Nowe Dłutowo

10.

LECH Ferdynand, lat 69, zam. Działdowo

11.

MAĆKOWIAK Dariusz, lat 36, zam. Działdowo

12.

ŻELICHOWSKI Dariusz, lat 38, zam. Iłowo

Lista nr 19 – KWW SAMORZĄD 2006

1.

JANICKI Marian, lat 48, zam. Działdowo

2.

GÓRNECKA Mirosława Katarzyna, lat 45, zam. Działdowo

3.

PERZYŃSKA Marlena Beata, lat 42, zam. Działdowo

4.

ZDROJEWSKA Elżbieta Ewa, lat 40, zam. Działdowo

5.

KONIECZNY Mirosław Krzysztof, lat 47, zam. Działdowo

6.

POMIANOWSKI Leszek, lat 46, zam. Działdowo

7.

REGUŁA Janusz, lat 42, zam. Działdowo

8.

SZERSZEŃ Jan, lat 45, zam. Działdowo

9.

SMERECZYŃSKI Wiesław, lat 45, zam. Działdowo

Okręg Nr 2

Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1.

WOJCIECHOWSKI Leszek Grzegorz, lat 50, zam. Jamielnik

2.

KAMIŃSKI Euzebiusz Hipolit, lat 77, zam. Lidzbark

3.

OJDOWSKI Stefan, lat 44, zam. Lidzbark

4.

ŚWINIARSKA Izabela Ewa, lat 30, zam. Lidzbark

Lista nr 5 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1.

FIAŁKOWSKA Irena, lat 52, zam. Lidzbark

2.

BARTKOWSKA-MUZAL Iwona Jadwiga, lat 31, zam. Lidzbark

3.

MIELCZAREK Szczęsny Jacek, lat 42, zam. Lidzbark

4.

WATEMBORSKI Franciszek, lat 64, zam. Lidzbark

5.

BARTKOWSKI Damian Józef, lat 26, zam. Lidzbark

Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI

1.

BROWAREK Piotr Tadeusz, lat 61, zam. Lidzbark

2.

SZCZEPANIAK Franciszek, lat 62, zam. Lidzbark

3.

GAJEWSKI Stanisław, lat 53, zam. Lidzbark

4.

CZAPLIŃSKA Grażyna Teresa, lat 51, zam. Lidzbark

5.

DURZYŃSKI Jacek Marian, lat 74, zam. Lidzbark

Lista nr 7 – KW SAMOOBRONA RP

1.

KUCA Teresa, lat 50, zam. Lidzbark

2.

NAWROCKA Małgorzata Maria, lat 42, zam. Lidzbark

3.

CZARNECKI Wiesław Henryk, lat 48, zam. Zalesie

4.

BRONSZEWSKA Bernadeta, lat 50, zam. Lidzbark

5.

JACOŃSKA Martyna Maria, lat 24, zam. Jeleń

6.

KOZICKA Teresa, lat 53, zam. Słup

7.

KOWALSKI Piotr Wojciech, lat 33, zam. Stare Dłutowo

Lista nr 17 – KWW S "UL"

1.

LEWANDOWSKI Henryk Jan, lat 47, zam. Lidzbark

2.

MUSZYŃSKI Marek Franciszek, lat 20, zam. Lidzbark

3.

JAKUBOWSKI Zygmunt Andrzej, lat 58, zam. Lidzbark

4.

ROCH Marek Kazimierz, lat 44, zam. Lidzbark

5.

ŁUKASZEWSKI Janusz Adam, lat 50, zam. Lidzbark

6.

LEŚNIEWSKI Zbigniew Jan, lat 46, zam. Lidzbark

7.

GRZEŚKIEWICZ Teresa Anna, lat 51, zam. Lidzbark

8.

WĘGLEWSKI Krzysztof, lat 49, zam. Lidzbark

Lista nr 18 – KWW BLOK BEZPARTYJNO-LUDOWY

1.

RACZYŃSKI Jan, lat 65, zam. Lidzbark

2.

RZESZUTKO Zbigniew Bogdan, lat 67, zam. Lidzbark

3.

SOBIESIERSKI Józef, lat 56, zam. Lidzbark

4.

STOLARSKI Andrzej Mirosław, lat 44, zam. Stare Dłutowo

5.

NOWALIŃSKA Maria, lat 59, zam. Lidzbark

6.

ROZWADOWSKI Wojciech Sławomir, lat 44, zam. Lidzbark

7.

KUCZYŃSKI Tadeusz, lat 56, zam. Lidzbark

Lista nr 19 – KWW SAMORZĄD 2006

1.

CIEŚLAK Wiesław Stanisław, lat 60, zam. Lidzbark

2.

CZAPLIŃSKI Marek, lat 44, zam. Lidzbark

3.

KILANOWSKI Zbigniew, lat 47, zam. Lidzbark

4.

MACIEJEWSKI Wojciech, lat 42, zam. Jeleń

5.

WIŚNIEWSKI Krzysztof Kazimierz, lat 42, zam. Lidzbark

6.

ROMANIUK Władysław, lat 50, zam. Lidzbark

Okręg Nr 3

Lista nr 2 – KW LIGA POLSKICH RODZIN

1.

JANKOWSKI Roman, lat 48, zam. Komorniki

2.

ROGOWICZ Teresa Jadwiga, lat 45, zam. Kisiny

3.

MEREDYK Janusz Józef, lat 52, zam. Narzym

4.

ŚWIGOŃ Helena, lat 52, zam. Burkat

5.

GÓRSKI Jan, lat 43, zam. Iłowo

Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1.

SIEMIANOWSKI Piotr, lat 39, zam. Iłowo

2.

RASZKOWSKI Grzegorz, lat 44, zam. Iłowo

3.

KONIK Andrzej, lat 36, zam. Działdowo

4.

MICHALAK Andrzej, lat 46, zam. Kraszewo

5.

LIPIŃSKI Jerzy, lat 47, zam. Iłowo

6.

BIEŃKOWSKI Jan, lat 57, zam. Iłowo

7.

FALK Wojciech Krzysztof, lat 37, zam. Kisiny

8.

LORKOWSKI Grzegorz, lat 39, zam. Turza Wielka

9.

SZYMCZAK Ireneusz, lat 35, zam. Komorniki

10.

ZAZON Grzegorz Sławomir, lat 22, zam. Działdowo

Lista nr 5 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1.

STACHOWIAK Dariusz Mariusz, lat 38, zam. Działdowo

2.

RADZKI Krzysztof, lat 43, zam. Wysoka

3.

GOŚLICKI Wiktor Aleksander, lat 32, zam. Działdowo

4.

BACHOROWSKI Rafał Jacek, lat 29, zam. Brodowo

5.

WYSZYŃSKI Stanisław, lat 63, zam. Działdowo

6.

BARTKOWSKI Tomasz, lat 27, zam. Dźwierznia

7.

ROJEK Mariusz, lat 29, zam. Działdowo

8.

KANIGOWSKI Kamil Daniel, lat 31, zam. Iłowo

Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI

1.

PRZYBORSKI Jan Zygmunt, lat 55, zam. Narzym

2.

KOWALSKI Jan, lat 57, zam. Uzdowo

3.

WIŚNIEWSKI Marek, lat 55, zam. Sochy

4.

PROKOPOWICZ Łukasz, lat 29, zam. Narzym

5.

GAWENDA Jarosław, lat 27, zam. Działdowo

6.

CICHOCKI Sebastian, lat 22, zam. Iłowo-Osada

7.

GĘSICKI Jerzy, lat 60, zam. Iłowo-Osada

8.

SZCZĘSNY Józef Zdzisław, lat 48, zam. Narzym

Lista nr 7 – KW SAMOOBRONA RP

1.

MACIĄTEK Krzysztof, lat 56, zam. Księży Dwór

2.

JACKOWSKI Sylwester Marian, lat 41, zam. Działdowo

3.

PIECKOWSKI Krzysztof, lat 32, zam. Wierzbowo

4.

JENDRZEJEWSKA Karolina, lat 23, zam. Narzym

5.

FABISIAK Zbigniew, lat 44, zam. Księży Dwór

6.

GNIADKOWSKA Maria Ewa, lat 26, zam. Petrykozy

7.

SKRZYNIARZ Tadeusz, lat 42, zam. Iłowo

8.

BRZUZY Jan, lat 67, zam. Iłowo

Lista nr 17 – KWW S "UL"

1.

KUBIŃSKI Władysław, lat 59, zam. Działdowo

2.

MACHAŁOWSKA Aleksandra Władysława, lat 48, zam. Rywociny

3.

WASIELA Wacław Jan, lat 60, zam. Malinowo

4.

SZYBURSKI Andrzej Michał, lat 55, zam. Iłowo-Wieś

5.

DOLIŃSKI Janusz, lat 56, zam. Kramarzewo

6.

WAŚKOWIAK Marek Wojciech, lat 50, zam. Turza Wielka

Lista nr 18 – KWW BLOK BEZPARTYJNO-LUDOWY

1.

BOMBOSZ Jan Andrzej, lat 54, zam. Działdowo

2.

GADOMSKI Zdzisław, lat 46, zam. Iłowo-Osada

3.

WALEROWICZ Kazimierz, lat 50, zam. Białuty

4.

BRZOZOWSKI Radosław Michał, lat 30, zam. Wysoka

5.

CHMIELEWSKI Andrzej Kazimierz, lat 25, zam. Gnojno

6.

CYBULSKA Jolanta, lat 39, zam. Działdowo

7.

KLIMASZEWSKI Jan, lat 60, zam. Narzym

8.

KUSKOWSKI Roman, lat 40, zam. Księży Dwór

9.

SZWARC Janusz Izydor, lat 43, zam. Uzdowo

10.

WODOWSKI Jerzy Stanisław, lat 50, zam. Kraszewo

Lista nr 19 – KWW SAMORZĄD 2006

1.

RUTKOWSKI Paweł, lat 43, zam. Iłowo-Osada

2.

LELIŃSKI Łucjan, lat 50, zam. Działdowo

3.

BALICKI Mirosław, lat 35, zam. Iłowo-Osada

4.

RUSIECKA Agnieszka Honorata, lat 47, zam. Kisiny

5.

KOLOS Jan Tadeusz, lat 55, zam. Iłowo-Wieś

6.

GRZEGRZÓŁKA Katarzyna, lat 27, zam. Uzdowo

7.

GANCARZ Krzysztof, lat 33, zam. Kisiny

Okręg Nr 4

Lista nr 2 – KW LIGA POLSKICH RODZIN

1.

KORZENIEWSKI Zdzisław Sylwester, lat 32, zam. Mały Łęck

2.

LENCKOWSKA Agata, lat 22, zam. Dębień

3.

RUCZYŃSKI Zdzisław Jarosław, lat 49, zam. Rybno

Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1.

SPYCHAŁA Tadeusz Henryk, lat 60, zam. Niechłonin

2.

WIŚNIEWSKI Stanisław Dominik, lat 80, zam. Hartowiec

3.

FIAŁKOWSKI Grzegorz Edward, lat 39, zam. Płośnica

4.

KONARZEWSKI Grzegorz, lat 24, zam. Rapaty

Lista nr 5 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1.

STASIAK Mariusz Henryk, lat 43, zam. Wielki Łęck

2.

RUSIN Tomasz Romuald, lat 31, zam. Gródki

3.

MICHALSKI Jan Mikołaj, lat 44, zam. Tuczki

4.

POPIÓŁ Lechosław, lat 46, zam. Burkat

Lista nr 7 – KW SAMOOBRONA RP

1.

MAKOWSKI Jan, lat 51, zam. Gródki

2.

URBAN Anna Marlena, lat 29, zam. Rybno

3.

RAPIOR-SIKORSKA Jadwiga Kazimiera, lat 63, zam. Płośnica

4.

KEŃSKI Wiesław Jan, lat 43, zam. Jeglia

5.

GÓRALSKI Stanisław Piotr, lat 57, zam. Jabłonowo

6.

WASZEWSKA Anna, lat 44, zam. Jeglia

Lista nr 17 – KWW S "UL"

1.

CEGIEŁKA Zbigniew, lat 27, zam. Jabłonowo

2.

CHMIELEWSKI Jerzy, lat 58, zam. Żabiny

3.

JĘDRZEJEWSKI Piotr, lat 42, zam. Koszelewki

4.

KACZMAREK Janusz Adam, lat 48, zam. Lidzbark

5.

KARCZEWSKI Kazimierz, lat 51, zam. Murawki

6.

SOSIŃSKI Kazimierz, lat 46, zam. Gródki

7.

WITKOWSKI Benedykt, lat 53, zam. Rybno

Lista nr 18 – KWW BLOK BEZPARTYJNO-LUDOWY

1.

PLEWKA Jadwiga Barbara, lat 58, zam. Tuczki

2.

ŻUJEWSKI Leon, lat 56, zam. Płośnica

3.

KAMIŃSKI Kazimierz, lat 56, zam. Dębień

4.

LISZEWSKI Andrzej, lat 49, zam. Niechłonin

5.

MIERZYŃSKA Bogumiła, lat 54, zam. Niechłonin

6.

STANISZEWSKI Andrzej, lat 35, zam. Płośnica

7.

WIERZBOWSKA Teresa, lat 49, zam. Żabiny

8.

ZAJDZIŃSKI Zenon Piotr, lat 37, zam. Przełęk

Lista nr 19 – KWW SAMORZĄD 2006

1.

SZOSTEK Krzysztof Mieczysław, lat 47, zam. Gródki

2.

MARKOWSKI Stanisław, lat 49, zam. Rybno

3.

DWÓRZNIK Jarosław Tadeusz, lat 48, zam. Działdowo

4.

WĘGRZYNOWSKI Tomasz, lat 39, zam. Rybno

5.

GROBLEWSKI Krzysztof, lat 47, zam. Płośnica

6.

RUCIŃSKI Jerzy Wiesław, lat 29, zam. Żabiny

7.

DZIEŃKOWSKI Marek Bogdan, lat 46, zam. Płośnica

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art. 64la ust. 1 ustawy, tworzą grupy list kandydatów w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów:

Grupa list kandydatów obejmująca listy:

Lista nr 2 – KW Liga Polskich Rodzin

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość

Lista nr 7 – KW Samoobrona RP

Grupa list kandydatów obejmująca listy:

Lista nr 18 – KWW BLOK BEZPARTYJNO-LUDOWY

Lista nr 19 – KWW SAMORZĄD 2006

 

 

Przewodniczący

Powiatowej Komisji Wyborczej

(-) Artur Andrysewicz