Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Działdowie

z dnia 9 października 2006 roku

 

I. Podaję się do publicznej wiadomości, że postanowieniem Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 28 września 2006 roku dla wyborów Rady Powiatu Działdowskiego powołana została Powiatowa Komisja Wyborcza w Działdowie w składzie:

    1. Andrysewicz Artur

    2. Chyliński Krzysztof Józef

    3. Frankowski Eugeniusz Marian

    4. Gajewska Krystyna

    5. Kamińska Agnieszka

    6. Szczepanik Henryk

    7. Wernik Tadeusz

II. Powiatowa Komisja Wyborcza na swym pierwszym posiedzeniu w dniu 9 października 2006 roku wybrała na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Panią Krystynę Gajewską.

III. Powiatowa Komisja Wyborcza ma siedzibę w budynku Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. Jagiełły 6/8 pok. nr 41A, tel. 23-697 59 69.

IV. Dyżury członków Powiatowej Komisji Wyborczej w Działdowie:

1)  dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Działdowskiego pełnione będą dyżury:

    od 10 października 2006 r. do 12 października 2006 r. w godzinach 8.00 – 16.00

    13 października 2006 r. w godzinach 8.00 – 24.00

2)  dla wykonywania innych czynności wyborczych należących do właściwości Komisji:

    od 16 października 2006 r. do 10 listopada 2006 r. w godzinach 13.00 – 15.00

 

 

                                                  Przewodniczący Powiatowej Komisji

                                                             Wyborczej w Działdowie

                                                                (-) Artur Andrysewicz