Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Działdowie

Kolorowy pasek

INFORMACJA DLA KLIENTÓW URZĘDU

 

Komunikat Starosty Działdowskiego z dnia 30 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

Dynamicznie rozwijająca się sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju oraz zalecenia Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 powodują konieczność dalszego ograniczenia pracy wydziałów Starostwa Powiatowego w Działdowie. W związku z powyższym uprzejmie informuję, że od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuję przyjmowanie interesantów w urzędzie Starostwa Powiatowego w Działdowie.

Zamyka się dostęp dla interesantów do pomieszczeń Starostwa Powiatowego zlokalizowanych:

1)      w Działdowie, ul. Kościuszki 3,

2)      w Działdowie, ul. Jagiełły 6/8,

3)      w Działdowie, ul. Skłodowskiej 15A,

4)      w Działdowie, ul. Lidzbarska 31A (Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności).

 

Starostwo Powiatowe będzie dostępne dla interesantów wyłącznie w sprawach niecierpiących zwłoki, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z merytorycznym pracownikiem Starostwa, który będzie decydował o formie załatwienia sprawy oraz o konieczności ewentualnego przybycia interesanta do urzędu w uzgodnionym terminie.

 

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie, korespondencyjnie lub elektronicznie:

tel. (23) 697 59 40,

faks (23) 697 59 41,

e-mail: sekretariat@e-starostwo.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawacza: https://epuap.gov.pl (adres skrytki: /starostwodz/SkrytkaESP)

 

Numery telefonów do Wydziałów Starostwa Powiatowego w Działdowie:

1) Wydział Organizacji i Nadzoru – tel. 23 697 59 40

2) Wydział Finansowy – tel. 23 697 59 73

3) Wydział Geodezji:

- Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – tel. 23 697 24 06

- Ewidencja Gruntów i Budynków – tel. 23 697 34 73, 23 697 51 37

4) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – tel. 23 697 51 42

5) Wydział Architektoniczno - Budowlany – tel. 23 697 59 59

6) Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – tel. 23 697 59 68

7) Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa – tel. 23 697 59 70

8) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji

- Zarządzanie Kryzysowe – tel. 23 697 59 48

- Prawa Jazdy – tel. 23 697 59 65

- Ewidencja i rejestracja pojazdów – tel. 23 697 59 63

- Transport, OSK i SKP – tel. 23 697 59 47

9) Wydział Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji – tel. 23 697 59 45

10) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – tel. 23 697 22 63

11) Powiatowy Rzecznik Konsumentów – tel. 23 697 59 49

 

Kasa Starostwa Powiatowego w Działdowie zaprzestała przyjmowania wpłat gotówkowych i w urzędzie za pomocą kart płatniczych. Wszelkie wpłaty proszę dokonywać przelewem bankowym, lub pocztowym przekazem pieniężnym na numer konta bankowego:

84 1020 3541 0000 5802 0319 0741.

 

Wpłaty należności na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego lub przekształcania prawa użytkowania wieczystego można dokonywać
wyłącznie w Oddziale Banku PKO S.A. w Działdowie ul. Hallera 14A lub drogą internetową na numer konta bankowego:

80 1020 3541 0000 5502 0319 0766.

 

Powyższe ograniczenia obowiązują od dnia 31 marca 2020 roku do odwołania!

--------------------------------------------------------------------

 

Komunikat dotyczący pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r., poz. 491) oraz w trosce o ochronę zdrowia wszystkich mieszkańców powiatu działdowskiego, informuję, że od dnia 1 kwietnia 2020 r. do odwołania realizacja zadań przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Działdowie, w tym m.in.  udzielanie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, będzie odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość:

telefony do kontaktu: 609 43 91 81, lub 23 697 59 49,

e-mail: rzecznik@e-starostowo.pl lub annaurban@tlen.pl

 

-------------------------------------------------------------------------

Komunikat

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r., poz. 491)  i w trosce o ochronę zdrowia wszystkich mieszkańców powiatu działdowskiego informuję, że w  Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego znajdujących się  na terenie powiatu działdowskiego zostaje zawieszone udzielanie porad osobiście od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość

(telefon, poczta elektroniczna).

 tel. kontaktowy: 23 697 59 67

e-mail: kultura@e-starostwo.pl

W przypadku komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem poczty elektronicznej wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

--------------------------------------------------------------------

Komunikat

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.  Dz. U. z 2020 r., poz. 433) i w trosce o ochronę zdrowia wszystkich mieszkańców powiatu działdowskiego zawieszam do odwołania organizację imprez z dziedziny kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia, które zostały zaplanowane do realizacji w 2020 roku w ramach dotacji udzielonej przez Powiat Działdowski na wykonanie zadań własnych w zakresie otwartego konkursu ofert.

--------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie

 Zgodnie z pismem Or.A.0714/51/20 Związku Powiatów Polskich z dnia 12 marca 2020 roku informuję, że w opinii ZPP obecna sytuacja epidemiologiczna powinna być traktowana jako siła wyższa w rozumieniu przepisów KPA oraz przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz 374). Tym samym daje ona możliwość odstąpienia od nakładania kar z tytułu naruszenia art. 140 mb Prawa o ruchu drogowym, jeśli miało ono związek z sytuacją epidemiologiczną.

--------------------------------------------------------------------

 

Starostwo Powiatowe w Działdowie

ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo
tel. 0-23697 5940, fax. 0-23697 5941,
NIP POWIATU 571-14-96-558,

REGON POWIATU 130377741

 

Adresy poczty elektronicznej: sekretariat@e-starostwo.pl

Skrzynka podawcza (podania, wnioski, żądania, zażalenia, wyjaśnienia, odwołania itp.): https://epuap.gov.pl (adres skrytki: /starostwodz/SkrytkaESP)

 

Starosta Działdowski Paweł Cieśliński

Wicestarosta Działdowski Marian Brandt

Etatowy Członek Zarządu Janusz Kaczmarek

Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk

Sekretarz Powiatu Lidia Nyga – Skwara

 

Godziny pracy Starostwa: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Kasa czynna w godzinach: 8:00 –14:00, z przerwą od 9:00 – 9:20


Numery kont bankowych - rachunek bankowy PKO BANK POLSKI S.A. O/Działdowo:

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego - 80 1020 3541 0000 5502 0319 0766

Opłaty geodezyjne - 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741

Opłaty komunikacyjne - 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741

Opłaty ewidencyjne - 80 1020 3541 0000 5502 0319 0766

Grzywny - 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741

Wpłaty z tytułu sprzedaży i najmu - 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741

Wpłaty Wadium - 80 1020 3541 0000 5202 0319 0816

 

Starostwo Powiatowe w Działdowie
Kościuszki 3, 13-200 Działdowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij