Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Działdowie

Kolorowy pasek

 

Komunikat

Starosty Działdowskiego

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego

 

 

Podaje się do publicznej wiadomości, że praca Starostwa Powiatowego w Działdowie odbywa się według następujących zasad:

 

Dostęp do budynków Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. Kościuszki 3 /ul. Jagiełły 6/8, ul. Skłodowskiej 15 i Lidzbarskiej 31 jest możliwy od godziny 7.30 do 15.30 wyłącznie przy zachowaniu zasad sanitarnych (zasłanianie nosa i ust maseczką lub przyłbicą, pomiar temperatury i dezynfekcja rąk) oraz dystansu społecznego – 1,5 m, a klienci poszczególnych wydziałów urzędu będą obsługiwani pojedynczo np. w wydzielonej części korytarza.

 

Dostęp do siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 3 jest możliwy wyłącznie poprzez wejście A od strony ulicy Jagiełły 6/8.

 

Rekomenduje się, aby interesanci planujący załatwianie sprawy w Starostwie Powiatowym poprzedzili wizytę uprzednim uzgodnieniem telefonicznym z merytorycznym pracownikiem wydziału.

 

 

Informacja dotycząca przyjmowania opłat za czynności administracyjne.

Wyłącza się możliwość uiszczania opłat za usługi i czynności administracyjne w formie gotówkowej.

Wpłaty przyjmowane są wyłącznie za pomocą kart płatniczych poprzez terminale, które są zlokalizowane:

-         w kasie Starostwa Powiatowego w Działdowie, ul. Jagiełły 6/8 pokój nr 03A parter  - dotyczy opłat za czynności administracyjne wykonywane w budynku Starostwa przy ul. Jagiełły 6/8 i Kościuszki 3,

-         w pokoju nr 8 na I piętrze budynku zlokalizowanego przy ul. Skłodowskiej 15A – dotyczy opłat za usługi i czynności administracyjne dokonywane w Wydziale Geodezji, z wyłączeniem wpłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego lub przekształcania prawa użytkowania wieczystego, które można dokonywać wyłącznie w Oddziale Banku PKO S.A. w Działdowie ul. Jagiełły 18 lub drogą internetową na numer konta bankowego: 80 1020 3541 0000 5502 0319 0766.

 

 

Wpłat można także dokonywać przelewem bankowym lub pocztowym przekazem pieniężnym na numer konta bankowego: 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741.

 

--------------------------------------------------------------------

Komunikat

Starosty Działdowskiego

z dnia 18 maja 2020 roku

w sprawie organizacji nieodpłatnej pomocy prawnej,

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji 

 

W związku z ogłoszeniem przez Premiera Mateusza Morawieckiego w dniu 13 maja 2020 roku decyzji w sprawie  wprowadzenia trzeciego etapu łagodzenia obostrzeń wdrożonych w związku z epidemią koronawirusa przywraca się od dnia 25 maja 2020 roku możliwość załatwiania spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji przez interesantów osobiście w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w dni powszednie w godzinach ustalonych w każdym Punkcie.

Przed osobistym przybyciem do siedziby danego Punktu należy ustalić termin wizyty telefonicznie. Interesanci będą obsługiwani pojedynczo przy zachowaniu zasad sanitarnych i dystansu społecznego.

Ponadto obowiązuje nadal możliwość załatwiania spraw za pomocą środków komunikowania się na odległość: telefonicznie pod numerem 23 697 59 67 oraz mailowo pod adresem organizacje@e-starostwo.pl lub kultura@e-starostwo.pl

 

--------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DLA KLIENTÓW URZĘDU

 

Sekretariat:

tel. (23) 697 59 40,

faks (23) 697 59 41,

e-mail: sekretariat@e-starostwo.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawacza: https://epuap.gov.pl (adres skrytki: /starostwodz/SkrytkaESP)

 

Numery telefonów do Wydziałów Starostwa Powiatowego w Działdowie:

1) Wydział Organizacji i Nadzoru – tel. 23 697 59 40

2) Wydział Finansowy – tel. 23 697 59 73

3) Wydział Geodezji:

- Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – tel. 23 697 24 06

- Ewidencja Gruntów i Budynków – tel. 23 697 34 73, 23 697 51 37

4) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – tel. 23 697 51 42

5) Wydział Architektoniczno - Budowlany – tel. 23 697 59 59

6) Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – tel. 23 697 59 68

7) Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa – tel. 23 697 59 70

8) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji

- Zarządzanie Kryzysowe – tel. 23 697 59 48

- Prawa Jazdy – tel. 23 697 59 65

- Ewidencja i rejestracja pojazdów – tel. 23 697 59 63

- Transport, OSK i SKP – tel. 23 697 59 47

9) Wydział Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji – tel. 23 697 59 45

10) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – tel. 23 697 22 63

11) Powiatowy Rzecznik Konsumentów – tel. 23 697 59 49

 

--------------------------------------------------------------------

Komunikat

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.  Dz. U. z 2020 r., poz. 433) i w trosce o ochronę zdrowia wszystkich mieszkańców powiatu działdowskiego zawieszam do odwołania organizację imprez z dziedziny kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia, które zostały zaplanowane do realizacji w 2020 roku w ramach dotacji udzielonej przez Powiat Działdowski na wykonanie zadań własnych w zakresie otwartego konkursu ofert.

--------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie

Zgodnie z pismem Or.A.0714/51/20 Związku Powiatów Polskich z dnia 12 marca 2020 roku informuję, że w opinii ZPP obecna sytuacja epidemiologiczna powinna być traktowana jako siła wyższa w rozumieniu przepisów KPA oraz przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz 374). Tym samym daje ona możliwość odstąpienia od nakładania kar z tytułu naruszenia art. 140 mb Prawa o ruchu drogowym, jeśli miało ono związek z sytuacją epidemiologiczną.

--------------------------------------------------------------------

 

Starostwo Powiatowe w Działdowie

ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo

tel. 0-23697 5940, fax. 0-23697 5941,

NIP POWIATU 571-14-96-558,

REGON POWIATU 130377741

 

Adresy poczty elektronicznej: sekretariat@e-starostwo.pl

Skrzynka podawcza (podania, wnioski, żądania, zażalenia, wyjaśnienia, odwołania itp.): https://epuap.gov.pl (adres skrytki: /starostwodz/SkrytkaESP)

 

Starosta Działdowski Paweł Cieśliński

Wicestarosta Działdowski Marian Brandt

Etatowy Członek Zarządu Janusz Kaczmarek

Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk

Sekretarz Powiatu Lidia Nyga – Skwara

 

Godziny pracy Starostwa: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Kasa czynna w godzinach: 8:00 –14:00, z przerwą od 9:00 – 9:20

 

Numery kont bankowych - rachunek bankowy PKO BANK POLSKI S.A. O/Działdowo:

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego - 80 1020 3541 0000 5502 0319 0766

Opłaty geodezyjne - 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741

Opłaty komunikacyjne - 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741

Opłaty ewidencyjne - 80 1020 3541 0000 5502 0319 0766

Grzywny - 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741

Wpłaty z tytułu sprzedaży i najmu - 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741

Wpłaty Wadium - 80 1020 3541 0000 5202 0319 0816

Starostwo Powiatowe w Działdowie
Kościuszki 3, 13-200 Działdowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij