Uchwała Nr 376/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie.

 

Uchwała Nr 377/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2020.