Uchwała Nr 348/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2021-2024

 

Uchwała Nr 349/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie projektu budżetu powiatu działdowskiego na 2021 r.

 

Uchwała Nr 350/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej

 

Uchwała Nr 351/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2020

 

Uchwała Nr 352/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu Działdowskiego Rocznego Planu pracy dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie na 2021 rok

 

Uchwała Nr 353/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Płośnica

 

Uchwała Nr 354/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Działdowie

 

Uchwała Nr 355/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w trybie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu działdowskiego w 2021 roku

 

Uchwała Nr 356/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji Rządowego programu – „Aktywna tablica”

 

Uchwała Nr 357/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji Rządowego programu – „Aktywna tablica”

 

Uchwała Nr 358/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji Rządowego programu – „Aktywna tablica”

 

Uchwała Nr 359/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji Rządowego programu – „Aktywna tablica”

 

Uchwała Nr 360/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia wyników Konkursu Fotograficznego pn. „Wyjątkowe miejsca powiatu działdowskiego”