Uchwała Nr 317/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Iłowo - Osada

 

Uchwała Nr 318/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Płośnica

 

Uchwała Nr 319/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Płośnica

 

Uchwała Nr 320/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia części 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Informatyzacja usług

 

Uchwała Nr 321/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie zaopiniowania Nagród Starosty Działdowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2020 roku

 

Uchwała Nr 322/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Aqua ... a quoi? Bewusstmachung der Bedeutung und Sensibilisierung für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Wasser durch gemeinsames Forschen nach dem naturwissenschaftlichen Erkenntnisweg”

 

Uchwała Nr 323/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. "Przyszłość zaczyna się teraz - staż zawodowy dla technika handlowca i technika logistyka”

 

Uchwała Nr 324/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności wynikających z udziału Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie w konkursie wniosków o akredytację

w programie Erasmus na lata 2021-2027

 

Uchwała Nr 325/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności wynikających z udziału Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie w konkursie wniosków o akredytację w programie Erasmus na lata 2021-2027

 

Uchwała Nr 326/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności wynikających z udziału Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie w konkursie wniosków o akredytację w programie Erasmus na lata 2021-2027

 

Uchwała Nr 327/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie do podejmowania wszelkich czynności wynikających z udziału Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie w konkursie wniosków o akredytację w programie Erasmus na lata 2021-2027

 

Uchwała Nr 328/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie”

 

Uchwała Nr 329/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu dokonania oceny prac fotograficznych zgłoszonych do konkursu fotograficznego pn. „Wyjątkowe miejsca powiatu działdowskiego”

 

Uchwała Nr 330/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną w Grzybinach

 

Uchwała Nr 331/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie dwóch drzew z terenu działki oznaczonej numerem 62/6 w Gródkach

 

Uchwała Nr 332/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie dziesięciu drzew z terenu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

 

Uchwała Nr 333/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie dziewięciu drzew z terenu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

 

Uchwała Nr 334/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Działdowie