Uchwała Nr 335/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Działdowskim i jego jednostkach organizacyjnych

 

Uchwała Nr 336/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie do podpisania porozumienia z Ministrem Cyfryzacji w ramach Programu mLegitymacja szkolna

 

Uchwała Nr 337/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności wynikających z udziału II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie w konkursie wniosków o akredytację w programie Erasmus na lata 2021-2027

 

Uchwała Nr 338/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności wynikających z udziału Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku w konkursie wniosków o akredytację w programie Erasmus na lata 2021-2027