Uchwała Nr 311/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 września 2020 roku

w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Działdowie do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej przez Powiat Działdowski

Uchwała Nr 312/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 września 2020 roku

w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Działdowie do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej przez Powiat Działdowski

Uchwała Nr 313/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 września 2020 roku

w sprawie upoważnienia Podinspektora ds. Edukacji Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Działdowie do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej przez Powiat Działdowski

Uchwała Nr 314/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 września 2020 roku

w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Działdowie do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej przez Powiat Działdowski

Uchwała Nr 315/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 września 2020 roku

w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Działdowie do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej przez Powiat Działdowski

Uchwała Nr 316/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 września 2020 roku

w sprawie upoważnienia Podinspektora ds. Edukacji Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Działdowie do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej przez Powiat Działdowski