Uchwała Nr 239/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 1 kwietnia 2020 roku

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Działdowskiego służebnością przesyłu

 

Uchwała Nr 240/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 1 kwietnia 2020 roku

w sprawie w sprawie wydania opinii w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej w Gminie Miasto Działdowo

 

Uchwała Nr 241/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 1 kwietnia 2020 roku

w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Miasto Działdowo

 

Uchwała Nr 242/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 1 kwietnia 2020 roku

w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Działdowo

 

Uchwała Nr 243/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 1 kwietnia 2020 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji inwestycji pn. "Wybudowanie windy dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych"

 

Uchwała Nr 244/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 1 kwietnia 2020 roku

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej