Uchwała Nr 236/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 26 marca 2020 roku

w sprawie czasowego zawieszenia działalności niektórych placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego, w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r.

 

Uchwała Nr 237/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 26 marca 2020 roku

w sprawie przyznania stypendiów oraz wyróżnień sportowych w 2020 roku

 

Uchwała Nr 238/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 26 marca 2020 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie przy ul. Pocztowej 6”