ul. Skłodowskiej 15
13-200 Działdowo

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Robert Gromadkiewicz
tel. 0-23 697 5142