Uchwała Nr 199/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Powiatu Działdowskiego w działaniach mających na celu realizację następujących inwestycji: „Utwardzenie działek nr 2142/1 i 2142/48 wraz z ogrodzeniem, instalacją monitoringu oraz z dokumentacją techniczną przy budynku Lidzbarska 31” oraz „Budowa wiaty magazynowo-składowej na mieszankę piaskowo-solną na bazie sprzętu i transportu nr 2 w Lidzbarku” (działka nr 44)

 

Uchwała Nr 200/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku

w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci Technikum Nr 1 im. Stanisława Staszica wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie

 

Uchwała Nr 201/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku

w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie

 

Uchwała Nr 202/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Przyszłość zaczyna się teraz – staż zawodowy dla technika handlowca i technika logistyka”

 

Uchwała Nr 203/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych

 

Uchwała Nr 204/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku

w sprawie Organizacji Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Działdowskiego

 

Uchwała Nr 205/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

 

Uchwała Nr 206/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Działdowskiego do zaciągania zobowiązań

 

Uchwała Nr 207/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku

o zmianie Uchwały Nr 123/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy jednostkami budżetowymi Powiatu Działdowskiego a Zarządem Powiatu w zakresie sprawozdawczości budżetowej