Zamknij okno Drukuj dokument

Uchwały Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku

Uchwała Nr 127/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych w Gminie Płośnica.

 

Uchwała Nr 128/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „MALINOWO kształci zawsze zawodowo”.

 

Uchwała Nr 129/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.

 

Uchwała Nr 130/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.

 

Uchwała Nr 131/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Napiwockiej – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.

 

Uchwała Nr 132/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie oraz powołania Komisji Konkursowej.

 

Uchwała Nr 133/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej.

 

Uchwała Nr 134/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2019.

 

Uchwała Nr 135/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za pierwsze półrocze 2019 roku.

 

Uchwała Nr 136/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia Panu zimowego utrzymania dróg powiatowych na rok 2020 na terenie Powiatu Działdowskiego

 

Uchwała Nr 137/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie do wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień oraz wydawania postanowień uzgadniających projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji

 

Uchwała Nr 138/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie do zawierania i aneksowania umów na dostawę towarów i usług w imieniu Powiatu Działdowskiego w zakresie planu finansowego jednostki oraz wykonywania innych czynności niezbędnych w zakresie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Działdowskim i jego jednostkach organizacyjnych

Załączniki

Uchwała Nr 127-19 (162.9kB)    
Uchwała Nr 128-19 (668.8kB)    
Uchwała Nr 129-19 (195.1kB)    
Uchwała Nr 130-19 (189.3kB)    
Uchwała Nr 131-19 (188kB)    
Uchwała Nr 132-19 (2.2MB)    
Uchwała Nr 133-19 (314.3kB)    
Uchwała Nr 134-19 (2.3MB)    
Uchwała Nr 135-19 - cz. I (17.8MB)    
Uchwała Nr 135-19 - cz. II (19.3MB)    
Uchwała Nr 136-19 (4.8MB)    
Uchwała Nr 137-19 (219.2kB)    
Uchwała Nr 138-19 (297.8kB)    

Metadane

Źródło informacji:Rogalska Anna
Data utworzenia:2019-08-28 08:58:57
Wprowadził do systemu:Rogalska Anna
Data wprowadzenia:2019-08-28 08:59:05
Opublikował:Rogalska Anna
Data publikacji:2019-08-28 11:16:53
Ostatnia zmiana:2019-08-28 11:17:05
Ilość wyświetleń:449