Zamknij okno Drukuj dokument

Informacja dotycząca debaty nad Raportem o stanie Powiatu Działdowskiego w 2018 roku

Informacja dotycząca debaty nad Raportem o stanie Powiatu Działdowskiego w 2018 r.

 

Zgodnie z art. 30 a ustawy o samorządzie powiatowym Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada powiatu rozpatruje ww. raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

 

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Działdowskiego w 2018 r.

 

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad ww. raportem, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego Pana Michała Struzika pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 150 osób.

 

Wzór zgłoszenia zamiaru zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Powiatu Działdowskiego w 2018 r.

 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Załączniki

Zgłoszenie zamiaru zabrania głosu (96.1kB)    
Zgłoszenie zamiaru zabrania głosu (72kB)    

Metadane

Źródło informacji:Rogalska Anna
Data utworzenia:2019-05-16 15:17:09
Wprowadził do systemu:Rogalska Anna
Data wprowadzenia:2019-05-16 15:17:12
Opublikował:Rogalska Anna
Data publikacji:2019-05-16 15:18:10
Ostatnia zmiana:2019-05-16 15:18:22
Ilość wyświetleń:625