Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania "Rozbudowa drogi gminnej na działce nr 3234/4, obręb Klonowo".

Nr rej. B.6740.104.2018

z dnia 09 kwietnia 2018r.

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 11d ust. 5 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) Starosta Działdowski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora  Burmistrza Lidzbarka – zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania:  „Rozbudowa drogi gminnej  na działce nr 3234/4, obręb Klonowo”.

Inwestycja realizowana będzie na działce w liniach rozgraniczających teren inwestycji :

numer 3234/4, obręb 0012 Klonowo, gm. Lidzbark;

 

W związku  powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia zapoznać się z aktami sprawy oraz składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Działdowie, ul. Wł. Jagiełły 6/8, w pokoju nr 20A w godzinach pracy urzędu (poniedziałek-piątek 730 - 1530).

 

 

                                                                    Z up. Starosty Działdowskiego

                                                                                                                                                                                                        (-)Małgorzata Strzałkowska

                                                                                                                                                                                                         Naczelnik Wydziału

                                                                                                                                                                                                         Architektoniczno-Budowlanego

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Błażej Michalak
Data utworzenia:2018-04-16 08:58:04
Wprowadził do systemu:Błażej Michalak
Data wprowadzenia:2018-04-16 08:58:23
Opublikował:Rogalska Anna
Data publikacji:2018-04-16 12:39:34
Ostatnia zmiana:2018-04-16 12:55:47
Ilość wyświetleń:54