Zamknij okno Drukuj dokument

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO DO ROKU 2020 WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Ro.602.1.2017

STAROSTA DZIAŁDOWSKI

w ramach zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu,
którego przedmiotem jest sporządzenie powiatowego programu ochrony środowiska,
na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

podaje do publicznej wiadomości i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych

 

„PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO
DO ROKU 2020”
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Konsultacje będą trwały od dnia 06.10.2017r. do dnia 27.10.2017r.

Z treścią powyższych opracowań można zapoznać się:

- w siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie, ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo,
w pokoju nr 14A, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30,

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego, 
http://www.dzialdowo.starostwo.gov.pl/, w zakładce „Ogłoszenia i przetargi” .

Uwagi i wnioski należy składać na formularzu konsultacyjnym załączonym poniżej, który można przekazać w następujący sposób:

Uwagi i wnioski można wnosić również ustnie do protokołu w siedzibie Starostwa, pokój
nr 14A, w godzinach pracy Urzędu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Starosta Działdowski.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Z up. Starosty Działdowskiego

                                                (-) Irena Kozłowska

                                                Naczelnik Wydziału Rolnictwa,

                                                Ochrony Środowiska i Leśnictwa

 

Działdowo, 06.10.2017r.

FORMULARZ KONSULTACYJNY

 

Konsultacje społeczne

 Projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Działdowskiego do roku 2020”
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

1.      Nazwa podmiotu/ imię i nazwisko zgłaszającego:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

2.      Adres:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

  1. Dane kontaktowe:

tel. …………………………………………………………………………………………...

e-mail:……………………………………………………………………………………….

 

4.      Data wypełnienia:

……………………………………………………………………………………………….

 

  1. Uwagi i opinie

Lp.

Obecny zapis w projekcie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Działdowskiego do roku 2020”  lub w Prognozie oddziaływania na środowisko lub wskazanie dokumentu, numeru strony, rozdziału, akapitu, tabeli itd.

Sugerowane zmiany
(konkretne propozycje
nowego brzmienia)

Uzasadnienie zmiany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

informacja o konsultacjach społecznych-POŚ DLA POWIATU,2017 (44kB)    
pisma opiniowanie dzialdowo (1.5MB)    
Prognoza ooś POŚ Powiatu Działdowskiego (1.9MB)    
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Działdowskiego _001 (2.8MB)    
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Działdowskiego _067 (1.9MB)    
Załącznik nr 1. Cele, kierunki, zadania (388.9kB)    
Załącznik nr 2. Harmonogram realizacji zadań własnych (243.7kB)    
Załącznik nr 3. Harmonogram realizacji zadań monitorowanych1 (364.4kB)    
Załącznik nr 4. Zamierzenia inwestycyjne pow. działdowski (274.6kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Starosta Działdowski
Źródło informacji:Irena Kozłowska
Data utworzenia:2017-10-06 14:34:33
Wprowadził do systemu:Irena Kozłowska
Data wprowadzenia:2017-10-06 14:34:51
Opublikował:Rogalska Anna
Data publikacji:2017-10-06 14:44:38
Ostatnia zmiana:2017-10-06 14:44:45
Ilość wyświetleń:55