Zamknij okno Drukuj dokument

XXVI Sesja Rady Powiatu Działdowskiego

 


Uchwała Nr XXVI/192/17 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przy ul. Lidzbarskiej 31 w Działdowie, na rzecz Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XXVI/193/17 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie z powiatowego zasobu nieruchomości, w formie darowizny, nieruchomości położonych w Gródkach

Uchwała Nr XXVI/194/17 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Działdowskiego oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016

Uchwała Nr XXVI/195/17 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku
w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XXVI/196/17 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku
w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek światowych prowadzonych na terenie poiwatu działdowskiego przez inne niż Powiat Działdowski osoby prawne lub osoby fizyczne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwała Nr XXVI/197/17 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku
w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Działdowski dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XXVI/198/17 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Uchwała Nr XXVI/199/17 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/297/2014 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 marca 2014 roku zmienionej uchwałą nr XLI/355/14 z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Uchwała Nr XXVI/200/17 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Uchwała Nr XXVI/201/17 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2017 - 2020

Uchwała Nr XXVI/202/17 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2016

 

Załączniki

Uchwała Nr XXVI-192-17 (199.3kB)    
Uchwała Nr XXVI-193-17 (224.2kB)    
Uchwała Nr XXVI-194-17 (9.1MB)    
Uchwała Nr XXVI-195-17 (692.9kB)    
Uchwała Nr XXVI-196-17 (6.4MB)    
Uchwała Nr XXVI-197-17 (4.4MB)    
Uchwała Nr XXVI-198-17 (1.7MB)    
Uchwała Nr XXVI-199-17 (320.9kB)    
Uchwała Nr XXVI-200-17 (225.8kB)    
Uchwała Nr XXVI-201-17 (5.7MB)    
Uchwała Nr XXVI-202-17 (10.1MB)    

Metadane

Źródło informacji:Rogalska Anna
Data utworzenia:2017-05-16 12:29:28
Wprowadził do systemu:Rogalska Anna
Data wprowadzenia:2017-05-16 12:29:30
Opublikował:Rogalska Anna
Data publikacji:2017-05-16 12:55:31
Ostatnia zmiana:2017-05-16 13:04:27
Ilość wyświetleń:643