Uchwała Nr 258/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie wydania opinii o rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 538

Uchwała Nr 259/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Działdowskimi jego jednostkach organizacyjnych

Uchwała Nr 260/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie upoważnienia Kierowników/Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Działdowskiego do zawierania umów mających bezpośredni związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych i wystawiania faktur VAT w imieniu i na rzecz Powiatu Działdowskiego