Uchwała Nr 247/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 7 grudnia 2016 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictw Kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych

Uchwała Nr 248/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 7 grudnia 2016 roku
w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót budowlanych realizowanych w ramach projektu pt. "Przebudowa drogi pow. nr 1274 N gr. pow. Gronowo - Rybno - dr. woj. 538, na odc. Gronowo - Rybno od km 2+070 do km 6+240 i od km 7+358,50 do km 7+605 o łącznej dług. 4,416 km"

Uchwała Nr 249/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 7 grudnia 2016 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej