Zamknij okno Drukuj dokument

Uchwały Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr 173/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku przy ul. Przemysłowej 1

Uchwała Nr 174/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie

Uchwała Nr 175/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie za 2015 rok

Uchwała Nr 176/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren i zajęcie działki nr 1161/3 obręb miasto Działdowo na cele budowlane

Uchwała Nr 177/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. "Zawodowo i stażowo"

Uchwała Nr 178/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. "Wiedza i doświadczenie to pewne zatrudnienie"

Uchwała Nr 179/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. "Dobre kształcenie to podstawa sukcesu"

Uchwała Nr 180/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. "Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Lidzbarku"

Uchwała Nr 181/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. "Projekt na przyszłość"

Uchwała Nr 182/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu w roku 2016 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Uchwała Nr 183/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Powiat Działdowski składników rzeczowych majątku ruchomego będących w posiadaniu Zespołu Szkół w Gródkach jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródkach

Uchwała Nr 184/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie  wyrażenia zgody na przekazanie Zespołowi Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie przez Powiat Działdowski składników rzeczowych majątku ruchomego będących w posiadaniu Zespołu Szkół w Gródkach

Uchwała Nr 185/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Działdowie przez Powiat Działdowski składników rzeczowych majątku ruchomego będących w posiadaniu Zespołu Szkół w Gródkach

Uchwała Nr 186/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferenta w postępowaniu o zamówienie publiczne na wybór ubezpieczenia majątku Powiatu Działdowskiego

Załączniki

Uchwała Nr 173-16 (340.1kB)    
Uchwała Nr 174-16 (294kB)    
Uchwała Nr 175-16 (23.2MB)    
Uchwała Nr 176-16 (1MB)    
Uchwała Nr 177-16 (377.7kB)    
Uchwała Nr 178-16 (385.1kB)    
Uchwała Nr 179-16 (393.5kB)    
Uchwała Nr 180-16 (393.6kB)    
Uchwała Nr 181-16 (466.8kB)    
Uchwała Nr 182-16 (1.8MB)    
Uchwała Nr 183-16 (569.8kB)    
Uchwała Nr 184-16 (419.1kB)    
Uchwała Nr 185-16 (381.1kB)    
Uchwała Nr 186-16 (230.1kB)    

Metadane

Źródło informacji:Rogalska Anna
Data utworzenia:2016-07-06 12:22:00
Wprowadził do systemu:Rogalska Anna
Data wprowadzenia:2016-07-06 12:22:06
Opublikował:Rogalska Anna
Data publikacji:2016-07-06 14:51:13
Ostatnia zmiana:2016-07-06 14:51:28
Ilość wyświetleń:1770