Uchwała Nr 173/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku przy ul. Przemysłowej 1

Uchwała Nr 174/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie

Uchwała Nr 175/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie za 2015 rok

Uchwała Nr 176/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren i zajęcie działki nr 1161/3 obręb miasto Działdowo na cele budowlane

Uchwała Nr 177/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. "Zawodowo i stażowo"

Uchwała Nr 178/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. "Wiedza i doświadczenie to pewne zatrudnienie"

Uchwała Nr 179/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. "Dobre kształcenie to podstawa sukcesu"

Uchwała Nr 180/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. "Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Lidzbarku"

Uchwała Nr 181/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. "Projekt na przyszłość"

Uchwała Nr 182/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu w roku 2016 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Uchwała Nr 183/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Powiat Działdowski składników rzeczowych majątku ruchomego będących w posiadaniu Zespołu Szkół w Gródkach jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródkach

Uchwała Nr 184/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie  wyrażenia zgody na przekazanie Zespołowi Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie przez Powiat Działdowski składników rzeczowych majątku ruchomego będących w posiadaniu Zespołu Szkół w Gródkach

Uchwała Nr 185/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Działdowie przez Powiat Działdowski składników rzeczowych majątku ruchomego będących w posiadaniu Zespołu Szkół w Gródkach

Uchwała Nr 186/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferenta w postępowaniu o zamówienie publiczne na wybór ubezpieczenia majątku Powiatu Działdowskiego