Zamknij okno Drukuj dokument

Uchwały Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 5 stycznia 2016 roku


Uchwała Nr 99/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 5 stycznia 2016 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu w ramach konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/15 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego, realizowanego przez projektodawcę - Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Uchwała Nr 10/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 5 stycznia 2016 roku
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Uchwała Nr 101/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 5 stycznia 2016 roku
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Działdowskiego do zaciągania zobowiązań

Uchwała Nr 102/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 5 stycznia 2016 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Działdowskiego Świetlicy Rewalidacyjno - Rehabilitacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

Załączniki

Uchwała Nr 99-16 (255kB)    
Uchwała Nr 100-16 (951.4kB)    
Uchwała Nr 101-16 (680.3kB)    
Uchwała Nr 102-16 (2.1MB)    

Metadane

Źródło informacji:Rogalska Anna
Data utworzenia:2016-01-14 12:15:03
Wprowadził do systemu:Rogalska Anna
Data wprowadzenia:2016-01-14 12:15:15
Opublikował:Rogalska Anna
Data publikacji:2016-01-14 14:36:37
Ostatnia zmiana:2016-01-14 14:36:45
Ilość wyświetleń:1515