Uchwała Nr 12/15 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 20 stycznia 2015 roku
w sprawie określenia wysokości procentowej odpisu na fundusz dodatku motywacyjnego przyznawanego nauczycielom

Uchwała Nr 13/15 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 20 stycznia 2015 roku
w sprawie ustalenia specjalności i form kształcenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli, na które przyznane jest dofinansowanie oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

Uchwała Nr 14/15 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 20 stycznia 2015 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Działdowski

Uchwała Nr 15/15 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 20 stycznia 2015 roku
w sprawie analizy poniesionych w 2014 roku wydatków na wynagrodzenia oraz ustalenia kwoty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych