Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późniejszymi zmianami).

Opłaty:
Nie pobiera się

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni oraz udzielanie informacji doraźnie w miarę potrzeb.

Jednostka odpowiadająca:
inspektor ds. gospodarki nieruchomościami.

Tryb odwoławczy:
Przysługuje wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:
Brak

Dokumenty:
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej wraz z załącznikami jak we wzorze wniosku.