Zamknij okno Drukuj dokument

Regulacje wewnętrzne

Zarządzenie Nr 16/03 Starosty Działdowskiego z dnia 7 marca 2003 roku
w sprawie określenia zasad zaopatrzenia w okulary pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

 

Zarządzenie Nr 10/16 Starosty Działdowskiego z dnia 29 lutego 2016 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2003 z dnia 7 marca 2003 roku w sprawie określenia zasad zaopatrzenia w okulary pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

 

Zarządzenie Nr 17/05 Starosty Działdowskiego z dnia 11 lipca 2005 roku
w sprawie organizacji i zapewnienia warunków funkcjonowania zapasowego stanowiska kierowania w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego

 

Zarządzenie Nr 23/05 Starosty Działdowskiego z dnia 22 września 2005 roku
w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarką finansową w Starostwie Powiatowym w Działdowie

 

Zarządzenie Nr 4/06 Starosty Działdowskiego z dnia 6 lutego 2006 roku
w sprawie rozliczania kosztów zużycia energii w budynku Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. Skłodowskiej 15A

 

Zarządzenie Nr 30/06 Starosty Działdowskiego z dnia 5 października 2006 roku
w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

 

Zarządzenie Nr 39/08 Starosty Działdowskiego z dnia 24 października 2008 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 30/06 Starosty Działdowskiego w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

 

Zarządzenie Nr 14/07 Starosty Działdowskiego z dnia 1 marca 2007 roku
w sprawie przekazywania informacji o realizacji opłat skarbowych

 

Zarządzenie Nr 18/07 Starosty Działdowskiego z dnia 13 kwietnia 2007 roku
w sprawie ustalenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i zapobieganiu innych zagrożeń w budynkach administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Działdowie

 

Zarządzenie Nr 45/08 Starosty Działdowskiego z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/03 Starosty działdowskiego z dnia 18 czerwca 2003 roku w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego Instrukcji dotyczącej organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Starostwa Powiatowego w Działdowie

 

Zarządzenie Nr 11/09 Starosty Działdowskiego z dnia 20 marca 2009 roku
w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu w Starostwie Powiatowym w Działdowie

 

Zarządzenie Nr 17/09 Starosty Działdowskiego z dnia 8 maja 2009 roku
w sprawie ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Działdowie

 

Zarządzenie Nr 18/09 Starosty Działdowskiego z dnia 15 czerwca 2009 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Działdowie

 

Zarządzenie Nr 20/09 Starosty Działdowskiego z dnia 15 czerwca 2009 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Działdowie

 

Zarządzenie Nr 41/2011 Starosty Działdowskiego z dnia 31 października 2011 roku

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Działdowie

 

Zarządzenie Nr 33/09 Starosty Działdowskiego z dnia 5 października 2009 roku
w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz udzielania pierwszej pomocy

 

Zarządzenie Nr 29/2016 Starosty Działdowskiego z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/09 Starosty Działdowskiego z dnia 5 października 2009 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz udzielania pierwszej pomocy

 

Zarządzenie Nr 3/10 Starosty Działdowskiego z dnia 25 stycznia 2010 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Działdowie

 

Zarządzenie Nr 16/10 Starosty Działdowskiego z dnia 11 maja 2010 roku
w sprawie przyjęcia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Działdowie

 

Zarządzenie Nr 17/10 Starosty Działdowskiego z dnia 25 maja 2010 roku
w sprawie prowadzenia ewidencji wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Działdowie i jednostki organizacyjne Powiatu Działdowskiego oraz sporządzania sprawozdań RB-WSa o wydatkach strukturalnych

 

Zarządzenie Nr 39/10 Starosty Działdowskiego z dnia 10 grudnia 2010 roku
w sprawie ustalenia jednolitych zasad sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo – księgowych w Starostwie Powiatowym w Działdowie

 

Zarządzenie Nr 1/11 Starosty Działdowskiego z dnia 14 stycznia 2011 roku
w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 

Zarządzenie Nr 5/2012 Starosty Działdowskiego z dnia 10 lutego 2012 roku
w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Działdowie


Zarządzenie Nr 1/2014 Starosty Działdowskiego z dnia 17 stycznia 2014 roku
w sprawie określenia zasad gospodarowania materiałami promującymi Powiat Działdowski

 

Zarządzenie Nr 19/2009 Starosty Działdowskiego z dnia 15 czerwca 2009 roku

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Działdowie

 

Zarządzenie Nr 47/2011 Starosty Działdowskiego z dnia 7 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2009 Starosty Działdowskiego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Działdowie

 

Zarządzenie Nr 21/2009 Starosty Działdowskiego z dnia 15 czerwca 2009 roku

w sprawie zasad przeprowadzania oceny okresowej pracowników Starostwa Powiatowego w Działdowie

 

Zarządzenie Nr 10/09 Starosty Działdowskiego z dnia 20 marca 2009 roku

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Działdowie"

 

Zarządzenie Nr 19/14 Starosty Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2014 rokuw

sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowych powoływanych w Starostwie Powiatowym w Działdowie

 

Zarządzenie Nr 20/14 Starosty Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2014 roku

w sprawie ustalenia procedur zamówień publicznych realizowanych w Starostwie Powiatowym w Działdowie

 

Zarządzenie Nr 3/15 Starosty Działdowskiego z dnia 12 stycznia 2015 roku
w sprawie zasad ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego przez pracowników Starostwa Powiatowego w Działdowie do odbycia podróży służbowej

 

Zarządzenie Nr 27/2014 Starosty Działdowskiego z dnia 1 lipca 2014 roku

w sprawie przyjęcia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Działdowie

 

Zarządzenie Nr 51/2011 Starosty Działdowskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie zasad użytkowania i rozliczania kosztów eksploatacji służbowych telefonów komórkowych w Starostwie Powiatowym w Działdowie

Zarządzenie Nr 9/2015 Starosty Działdowskiego z dnia 2 lutego 2015 roku
w sprawie ustalenia obsady etatowej w Starostwie Powiatowym w Działdowie

Załączniki

Zarządzenie Nr 1-11 (908.8kB)    
Zarządzenie Nr 3-10 (15kB)    
Zarządzenie Nr 4-06 (21.2kB)    
Zarządzenie Nr 11-09 (26.5kB)    
Zarządzenie Nr 14-07 (21.2kB)    
Zarządzenie Nr 16-03 (21.6kB)    
Zarządzenie Nr 17-05 (25kB)    
Zarządzenie Nr 17-09 (100.1kB)    
Zarządzenie Nr 17-10 (485.3kB)    
Zarządzenie Nr 18-07 (24.8kB)    
Zarządzenie Nr 18-09 (14.7kB)    
Zarządzenie Nr 20-09 (16.9kB)    
Zarządzenie Nr 23-05 (262.2kB)    
Zarządzenie Nr 30-06 (27.8kB)    
Zarządzenie Nr 33-09 (30.1kB)    
Zarządzenie Nr 38-07 (85.2kB)    
Zarządzenie Nr 39-10 (4.9MB)    
Zarządzenie Nr 19-2009 (2.1MB)    
Zarządzenie Nr 19-14 (1.6MB)    
Zarządzenie Nr 45-08 (20.5kB)    
Zarządzenie Nr 5-2012 (106.3kB)    
Zarządzenie Nr 1-2014 (819kB)    
Zarządzenie Nr 21-2009 (3.2MB)    
Zarządzenie Nr 10-09 (3.6MB)    
Zarządzenie Nr 20-2014 (1000.3kB)    
Zarządzenie Nr 3-15 (285.8kB)    
Zarządzenie Nr 27-2014 (10.4MB)    
Zarządzenie Nr 39-08 (296.3kB)    
Zarządzenie Nr 41-2011 (406.6kB)    
Zarządzenie Nr 47-2011 (204.9kB)    
Zarządzenie Nr 51-2011 (293.8kB)    
Zarządzenie Nr 14-2011 (238.3kB)    
Zarządzenie Nr 9-2015 (532.7kB)    
Zarządzenie Nr 10-16 (193.1kB)    
Zarządzenie Nr 29-2016 (218kB)    

Metadane

Źródło informacji:Rogalska Anna
Data utworzenia:2011-03-11 12:45:46
Wprowadził do systemu:Rogalska Anna
Data wprowadzenia:2011-03-11 12:46:19
Opublikował:Rogalska Anna
Data publikacji:2011-03-11 12:50:28
Ostatnia zmiana:2016-06-23 08:55:30
Ilość wyświetleń:12721