ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo

Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Marlena Perzyńska

tel. 0-23 697 5957, 0-23 697 5967, 0-23 697 5968