ul. Skłodowskiej 15
13-200 Działdowo

Naczelnik Wydziału Geodezji
Mariusz Krzemieniewski
tel. 23 697 5138

Kierownik ODGiK, Przewodniczący ZUDP

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. 23 697 2406

Ewidencja Gruntów i Budynków – sporządzanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacja gruntów, poświadczanie własności gruntów leśnych, udzielanie informacji.  
tel. 23 697 3473

Ewidencja Gruntów i Budynków – aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków, poświadczanie umów dzierżaw, wydawanie zaświadczeń.
tel. 23 697 5137